Mediators in Vastgoed

Een efficiënte manier om conflicten in het vastgoed op te lossen

Mediation wordt steeds vaker toegepast als snelle en efficiënte methode om conflicten tussen partijen op te lossen. Ook in Nederland groeit de zakelijke mediationpraktijk, zoals blijkt uit recente gevallen bij Eneco, KLM en NVM. De Mediators in Vastgoed zijn allemaal gecertificeerde conflictbemiddelaars. Zij hebben allemaal uitgebreide ervaring in uiteenlopende vastgoeddisciplines en marktgebieden zoals bijvoorbeeld vastgoed ontwikkeling, asset management, vastgoedbeheer, grondzaken, gebiedsontwikkeling, taxaties, transactie management, maatschappelijk vastgoed en corporate real estate.

 • Projectontwikkelaar Jansen wilde graag een kwestie oplossen, maar zonder zijn relatie met de gemeente onder druk te zetten. Hij vroeg ons of mediation hiervoor een oplossing zou kunnen zijn.
 • Huurder Pieterse heeft een geschil met de eigenaar van een kantoorpand over een nieuwe warmtepomp. Een rechtszaak met advocaten kost veel geld en duurt lang. Hij vroeg de Mediators in Vastgoed of wij konden bemiddelen in dit geschil.
 • Woningcorporatie Nieuwe Stad heeft tien  jaar geleden een overeenkomst gesloten met woningbelegger Meerwijk, echter kan niet nakomen door de nieuwe Woningwet. Partijen komen er samen niet uit. Zij vroegen de Mediators in Vastgoed of zij dit probleem konden helpen oplossen.

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale deskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt zodat er een oplossing op tafel komt die voor beiden acceptabel is. Daarmee wordt een wellicht kostbare en langdurige juridische procedure vermeden.

Partijen blijken vaak verrassend creatief in hun gekozen oplossing en in veel gevallen blijft de relatie behouden.

Gemiddeld slaagt meer dan 75% van alle zakelijke mediations.

Het belangrijkste kenmerk van mediation is zelfbeschikking. Deelnemers houden zelf de regie en de basis is vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Wat is Mediation?

Mediation is een gestructureerde aanpak om conflicten snel en efficiënt op te lossen. De betrokken partijen worden door de mediator in staat gesteld om vanuit hun eigen belang op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke oplossing en vermijden daarmee een kostbare en langdurige juridische procedure.

De uit mediation voortkomende oplossingen zijn vaak verrassend creatief met behoud van de relatie tussen de partijen.

Waarom Mediation specifiek voor het Vastgoed?

Een zakelijk geschil over grond-, bouw- en vastgoedgerelateerde kwesties kan leiden tot hoge juridische kosten, negatieve publiciteit en een vaak blijvende, verstoorde relatie tussen partijen. Daarnaast kunnen vastgoedtransacties en ruimtelijke ontwikkelingen forse vertraging oplopen door een juridische procedure, wat voor alle partijen veelal onwenselijk is. Bovendien moeten partijen doorgaans nog met elkaar verder.

De gekwalificeerde en ervaren professionals van Mediators in Vastgoed kunnen u helpen u om op een andere manier het geschil op te lossen. Met deze vorm van bemiddeling begeleidt een neutrale deskundige de communicatie en onderhandelingen tussen partijen, om vanuit hun verschillende belangen tot een gezamenlijke en voor ieder van hen acceptabele oplossing van het geschil te komen. De kennis en ervaring van de professionals van Mediators in Vastgoed sluiten aan bij de aard van de geschillen over grond, vastgoed en bouw.

Mediation is veelal sneller en goedkoper dan het voorleggen van een geschil aan de rechter en houdt uw (dreigende) geschil achter gesloten deuren. Eventuele imagoschade wordt daarmee voorkomen. Mediation is vertrouwelijk, vrijwillig, flexibel en biedt – in tegenstelling tot een gang naar rechtbank – een zelfgekozen beslissing. Partijen houden daarmee zelf de regie over de gekozen oplossing. Het proces vindt uitsluitend plaats met toestemming van beide partijen. Bovendien zijn de kosten beheersbaar en kunnen partijen in principe op elk moment het proces beëindigen.

Arènso Bakker (1969)

“Whatever you think, think the opposite”

Thijs Evers (1962)

 • Zelfstandig vastgoed adviseur
 • > 30 jaar ervaring in vastgoed & financiering
 • MfN-registermediator
 • RICS Accredited Commercial Mediator
 • ADR Internationaal Register
 • E: evers@mediatorsinvastgoed.com
 • M: 06 1450 2133

“Altijd proberen”, de lijfspreuk van mijn overgrootvader Willem Evers

Jan Manschot (1963)

 • Zelfstandig interim-manager, adviseur en mediator in maatschappelijk vastgoed
 • > 30 jaar ervaring in management, organisatie en financiering van vastgoed
 • Gastdocent ASRE en commissaris
 • RICS Accredited Commercial Mediator
 • ADR Internationaal Register
 • E: manschot@mediatorsinvastgoed.com
 • M: 06 5143 4619

“It always seems impossible until it is done”
Nelson Mandela

Cosmo Schuurmans (1968)

 • Accountant en adviseur governance- & risico management
 • > 25 jaar ervaring
 • MfN-registermediator
 • RICS Accredited Commercial Mediator
 • ADR Internationaal Register
 • E: schuurmans@mediatorsinvastgoed.com
 • M: 06 4623 6606

“Eerlijk duurt het langst”

Marita Verkaik (1965)

 • Consultant, mediator en manager voor grondzaken en gebiedsontwikkeling
 • > 25 jaar ervaring met reorganisaties en milieumanagement
 • Expert BREEAM Gebied en registertaxateur Bedrijfsmatig Vastgoed
 • RICS Accredited Commercial Mediator
 • ADR International Register
 • E: verkaik@mediatorsinvastgoed.com
 • M: 06 5150 1398

Met duurzame en gedragen oplossingen ontstaan de meest bestendige relaties”

 Caspar Wortmann (1966)

 • Zelfstandig adviseur in vastgoed- en gebiedsontwikkeling
 • Commercieel vastgoed, retailprojecten, stedelijke ontwikkeling, samenwerking
 • RICS Accredited Commercial Mediator
 • ADR Internationaal Register
 • E: wortmann@mediatorsinvastgoed.com
 • M: 06 1133 0095

Er is altijd een deur die nog niemand geprobeerd heeft

 

Gedragsregels

De professionals van Mediators in Vastgoed zijn allemaal lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), hebben de RICS Alternative Dispute Resolution (ADR) opleiding doorlopen en zijn ingeschreven in het internationale ADR Register. Sommigen zijn daarnaast ook MfN-registermediator (Mediation Federatie Nederland).

Onze professionals zijn gebonden aan de volgende professionele standaarden:

 • RICS Professional & Ethical standards
 • RICS Rules of Conduct for members
 • Gedragsregels voor ADR Practitioners
 • MfN Reglement (alleen MfN-registermediators)
 • MfN Gedragsregels (alleen MfN-registermediators)

Onze professionals hanteren de volgende professionele en ethische standaarden:

 • Integriteit en transparantie als hoogste norm
 • Onafhankelijkheid en neutraliteit ten opzichte van partijen
 • Kwaliteit in de dienstverlening aan partijen

Alle Mediators in Vastgoed zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Contact

6 + 6 =