Mediators in Vastgoed

onderhandeling | conflict coaching | zakelijke mediation

Mediators in Vastgoed

onderhandeling – conflict coaching- zakelijke mediation

Een effectieve manier om conflicten in het vastgoed op te lossen

Tussen ‘we lossen het zelf wel op’ en ‘dan maar naar de rechter’ is nog heel veel meer mogelijk. Zakelijke mediation en andere vormen van professionele begeleiding worden steeds vaker toegepast als snelle, discrete en effectieve methode om conflicten tussen partijen op te lossen. In een gestructureerd proces worden partijen door een daartoe opgeleide en ervaren professional begeleid bij het overbruggen van de ontstane kloof.

De Mediators in Vastgoed zijn gecertificeerde conflictbemiddelaars. Zij hebben uitgebreide ervaring binnen verschillende vastgoeddisciplines en marktgebieden: vastgoed- en gebiedsontwikkeling, assetmanagement, vastgoedbeheer, grondzaken, herontwikkeling, taxaties, transactie management, maatschappelijk vastgoed en corporate real estate. De Mediators in Vastgoed zijn van mening dat professionele begeleiding of bemiddeling in een vastgoeddossier niet goed mogelijk is zonder begrip van de materie en de belangen.

Afhankelijk van hoezeer het ‘schuurt’ kan gekozen worden voor de inzet van een procesbegeleider bij onderhandeling, een conflict coach of een zakelijk mediator.

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale deskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt zodat er een oplossing op tafel komt die voor beiden acceptabel is. Daarmee wordt een wellicht kostbare en langdurige juridische procedure vermeden.

Partijen blijken vaak verrassend creatief in hun gekozen oplossing en in veel gevallen blijft de relatie behouden.

Gemiddeld slaagt meer dan 75% van alle zakelijke mediations.

Het belangrijkste kenmerk van mediation is zelfbeschikking. Deelnemers houden zelf de regie en de basis is vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Wat is Mediation?

Mediation is een gestructureerde aanpak om conflicten snel en efficiënt op te lossen. De betrokken partijen worden door de mediator in staat gesteld om vanuit hun eigen belang op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke oplossing en vermijden daarmee een kostbare en langdurige juridische procedure.

De uit mediation voortkomende oplossingen zijn vaak verrassend creatief met behoud van de relatie tussen de partijen.

Mogelijkheden

Begeleiding bij onderhandeling

In een zakelijke omgeving werken partijen vaak met hun eigen adviseurs en juristen. Bij bepaalde dossiers kan het van toegevoegde waarde zijn dat er specifieke begeleiding wordt ingeroepen. Door partijen gezamenlijk of elke partij voor zich. Dit is begeleiding die zorgt voor structuur in de onderhandeling, voor bewaking van het proces en voor de vertaalslag die soms nodig is bij de informatie-uitwisseling tussen partijen. Wanneer elke partij aan haar eigen kant een begeleider inzet, kan de procesbegeleiding ook goed gecombineerd worden met inhoudelijk advies.

Conflict coaching

De conflict coach kan in principe op dezelfde manier ingezet worden als een procesbegeleider bij een onderhandeling Het verschil zit hem in de context. Wanneer partijen aanvoelen dat het spannend wordt of dat men zich aan het ingraven is in de ingenomen stellingen, dan kan een conflict coach – ook weer: voor partijen gezamenlijk of als partij-adviseur – begeleiding geven aan de communicatie tussen partijen. Met oog voor en inzicht in het belang van de wederpartij.

Zakelijke Mediation

Bij zakelijke mediation zorgt een neutrale bemiddelaar – in opdracht van gezamenlijke partijen –  voor bemiddeling bij een (dreigend) conflict. Deze mediator begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen partijen, in een vooraf overeengekomen tijdsbestek. Naar keuze van partijen kunnen er plenaire sessies plaatsvinden of vervult de mediator vooraf én tussendoor de rol van pendelaar tússen partijen.

De mediator zoekt actief naar de belangen, behoeften én mogelijke oplossingen die schuil gaan achter de formele posities en stellingnamen. Kennis van (vastgoed)zaken bij de mediator maakt daarbij het verschil. De mediator geeft géén advies over de oplossing, want die komt van de partijen zelf. Maar hij of zij is wel in staat om elke partij een spiegel voor te houden. Partijen blijken vaak verrassend creatief in hun gekozen oplossing, met elementen die vooraf niet op tafel lagen.

Bij succes blijft de onderlinge relatie behouden en wordt een langdurige en kostbare juridische procedure voorkomen. Gemiddeld slaagt meer dan 75% van alle zakelijke mediations.

Partijen doen het zelf

Het belangrijkste kenmerk van alle bovengenoemde vormen van bemiddeling is zelfbeschikking van de deelnemende partijen. Deelnemers houden zelf de regie over de oplossing en hun inbreng daar in. De basis van het proces is vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en beslotenheid.

Waarom Mediators in Vastgoed?

In vastgoed-, bouw- en  grondzaken gaat het vaak om complexe en langjarige trajecten. Er is veelal sprake van grote belangen en cultuurverschillen. En een onderhandeling of een (dreigend) conflict is vaak gemengd van aard: technisch, juridisch, contractueel, politiek, financieel…

Een zakelijk geschil kan snel leiden tot financiële schade, ongewenste vertraging en – vaak blijvend – verstoorde verhoudingen tussen partijen. Een procesbegeleider, conflict coach of mediator moet dan niet alleen ‘van het proces zijn’, maar ook inhoudelijk kennis van zaken hebben en begrijpen waar het belang zit, of welke marktmechanismen meespelen.

De Mediators in Vastgoed zijn ADR[1] en RICS[2] gecertificeerde conflictbemiddelaars en hebben jarenlange ervaring in uiteenlopende vastgoeddisciplines en marktgebieden.

Daarmee maken zij het verschil.

 

[1] ADR is de afkorting voor Alternative Dispute Resolution; in het Nederlands ook wel genoemd Anders Dan Rechtspraak

[2] Royal Institution of Chartered Surveyors

Cosmo Schuurmans (1968)

“Eerlijk duurt het langst”

Marita Verkaik (1965)

Met duurzame en gedragen oplossingen ontstaan de meest bestendige relaties”

 Caspar Wortmann (1966)

Er is altijd een deur die nog niemand geprobeerd heeft

Gedragsregels

De professionals van Mediators in Vastgoed zijn allemaal lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), hebben de RICS Alternative Dispute Resolution (ADR) opleiding doorlopen en zijn ingeschreven in het internationale ADR Register.

Onze professionals zijn gebonden aan de volgende professionele standaarden:

  • Gedragsregels voor ADR Practitioners
  • RICS Professional & Ethical standards
  • RICS Rules of Conduct for members

Daarnaast hanteren zij vanuit hun professie de volgende ethische en professionele standaarden:

  • Integriteit en transparantie als hoogste norm
  • Onafhankelijkheid en neutraliteit ten opzichte van partijen
  • Kwaliteit in de dienstverlening aan partijen

Alle Mediators in Vastgoed zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Nieuwsartikelen

Meer dan alleen zakelijke mediations

Meer dan alleen zakelijke mediations

De Mediators in Vastgoed doen meer dan alleen zakelijke mediations. Daar waar mediation doorgaans een formeel  karakter kent, waarbij partijen contractueel afspraken maken die worden vastgelegd in een voorgeschreven format, kan in het geval van een (dreigend) conflict...

Kritieke succesfactoren voor een geslaagde mediation

Kritieke succesfactoren voor een geslaagde mediation

Een succesvolle zakelijke mediation in de vastgoedsector vereist zorgvuldige planning, betrokkenheid van alle partijen en de juiste omgeving voor open communicatie en onderhandeling. Hier zijn enkele belangrijke voorwaarden die bijdragen aan een succesvolle mediation...

De kracht van mediation in de vastgoedsector

De kracht van mediation in de vastgoedsector

De vastgoedsector is een dynamische branche waarin tal van belangen en partijen samenkomen. Bij het ontwikkelen, (ver)kopen of verhuren van vastgoed kunnen er echter ook geschillen ontstaan. Deze geschillen kunnen leiden tot langdurige en kostbare juridische...

Contact