De kracht van mediation in de vastgoedsector

jun 16, 2023 | Nieuwsartikelen

De vastgoedsector is een dynamische branche waarin tal van belangen en partijen samenkomen. Bij het ontwikkelen, (ver)kopen of verhuren van vastgoed kunnen er echter ook geschillen ontstaan. Deze geschillen kunnen leiden tot langdurige en kostbare juridische procedures, die niet alleen de betrokken partijen belasten, maar ook de vooruitgang van projecten kunnen vertragen. Gelukkig is er een alternatieve benadering die steeds meer terrein wint in de vastgoedsector: mediation. In dit blogartikel gaan we kort in op de toepassing van mediation en de voordelen ervan.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting waarbij een neutrale derde partij, de mediator, betrokken is om partijen te helpen bij het bereiken van een onderhandelde oplossing. In tegenstelling tot een rechtszaak, waarin een rechter een bindende beslissing neemt, geeft mediation de betrokken partijen de controle over het proces en de uitkomst. De mediator fungeert als een facilitator en begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen de partijen, met als doel een gezamenlijk gedragen oplossing te vinden.

Voordelen van mediation in de vastgoedsector:

1. Kostenbesparing: Juridische procedures kunnen buitengewoon duur zijn. Mediation biedt een kosteneffectief alternatief, omdat het minder tijd en geld kost dan een gang naar de rechtbank. Bovendien kunnen partijen gezamenlijk de kosten van de mediator delen, waardoor de financiële lasten eerlijk worden verdeeld.

2. Tijdsbesparing: Rechtszaken kunnen jaren duren, waardoor vastgoedprojecten worden vertraagd en betrokken partijen gefrustreerd raken. Mediation daarentegen is meestal een sneller proces, omdat het niet gebonden is aan de gerechtelijke procedures. Geschillen kunnen op een efficiënte manier worden opgelost, waardoor de voortgang van vastgoedprojecten niet in gevaar komt.

3. Behoud van relaties: In de vastgoedsector is het behouden van goede relaties met zakelijke partners en klanten essentieel. Juridische geschillen kunnen echter tot verharding van standpunten en verlies van vertrouwen leiden. Mediation legt de nadruk op samenwerking en communicatie, waardoor partijen in staat worden gesteld om wederzijds bevredigende oplossingen te vinden en hun relaties te behouden.

4. Creatieve oplossingen: Mediation biedt de flexibiliteit om op maat gemaakte oplossingen te vinden die mogelijk buiten het bereik van een rechterlijke beslissing vallen. Partijen hebben de vrijheid om creatief te denken en oplossingen te bedenken die aan hun specifieke behoeften voldoen. Dit kan leiden tot win-win-situaties waarin beide partijen tevreden zijn met de uitkomst.

5. Vertrouwelijkheid: Een van de meest essentiële kenmerken van mediation is de vertrouwelijkheid. Door deze vertrouwelijkheid wordt partijen ruimte geboden vrijuit te spreken zonder bang te moeten zijn in een eventuele latere procedure met de gedane uitspraken te worden geconfronteerd.