Meer dan alleen zakelijke mediations

Meer dan alleen zakelijke mediations

De Mediators in Vastgoed doen meer dan alleen zakelijke mediations. Daar waar mediation doorgaans een formeel  karakter kent, waarbij partijen contractueel afspraken maken die worden vastgelegd in een voorgeschreven format, kan in het geval van een (dreigend) conflict...
Kritieke succesfactoren voor een geslaagde mediation

Kritieke succesfactoren voor een geslaagde mediation

Een succesvolle zakelijke mediation in de vastgoedsector vereist zorgvuldige planning, betrokkenheid van alle partijen en de juiste omgeving voor open communicatie en onderhandeling. Hier zijn enkele belangrijke voorwaarden die bijdragen aan een succesvolle mediation...
De kracht van mediation in de vastgoedsector

De kracht van mediation in de vastgoedsector

De vastgoedsector is een dynamische branche waarin tal van belangen en partijen samenkomen. Bij het ontwikkelen, (ver)kopen of verhuren van vastgoed kunnen er echter ook geschillen ontstaan. Deze geschillen kunnen leiden tot langdurige en kostbare juridische...